kaarten

Ynterview Friesch Dagblad mei Douwe de Bildt

Freed 25 septimber

Ynterview Friesch Dagblad mei Douwe de Bildt

Op 28 augustus hat der in ynterview fan Gerbrich van der Meer mei Douwe de Bildt yn it Friesch Dagblad stien. Lês it ynterview ûnder 'yn de tuskentiid'.
© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert