kaarten

Wy binne los, meikoarten mear nijs

Woansdei 11 maaie

Wy binne los, meikoarten mear nijs

It is alwer maaie en efter de skermen wurdt al drok wurke oan de foarstelling dy't yn septimber yn premjêre giet. Meikoarten kinne jo hjir en fia de social-mediakanalen lêze wat wy foar jo yn petto hawwe. De kaartferkeap sil nei alle gedachten begjin juny úteinsette. Noch efkes geduld dus!

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert