kaarten

Start kaartferkeap Rabobank-jûnen in wike útsteld

Tongersdei 7 july

Start kaartferkeap Rabobank-jûnen in wike útsteld

Spitigernôch hawwe wy berjocht krigen fan de Rabobank, dat harren ledeblêd Rabo & Co fertraging oprûn hat.
It ledeblêd mei dêryn de koartingskoade sil no om 12 july hinne besoarge wurde by de leden. De foarferkeap foar de Rabobank-jûnen sille we dan ek pas starte op 14 july om 10.00 oere, sadat elk lid fan de Rabobank yn alle gefallen de koade krigen hat.
Ekskús foar it ûngemak

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert