kaarten

snein 15 septimber: túnpreek yn de Notaristún

Moandei 9 septimber

snein 15 septimber: túnpreek yn de Notaristún

No snein, 15 septimber, organisearret de gemeente Westerwert wer in túnpreek yn de Notaristún. Thema is dit jier 'God en it lot yn Nij Daam'. De tsjinst begjint om 10 oere en foargonger is ds. Hinne Wagenaar. De muzyk is yn hannen fan in gelegenheidsensemble ûnder lieding fan Wiebe Kaspers. Elts is wolkom.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert