kaarten

Simmer yn de Notaristún

Tongersdei 8 july

Simmer yn de Notaristún

De spilers en meiwurkers fan it Iepenloftspul Jorwert dompelje harren nei de trochrin fan justerjûn ûnder yn de fakânsje. Sjoch by de foto's foar in ympresje fan de trochrin. 

Mar it wurk leit net stil: de bouploech sil fan't simmer noch oant fervjen, de kaartferkeap giet troch (online en op wurkdagen fan 19.00 oant 21.00 oere op telefoannûmer 06-31498946), der wurdt der tribuneboud, wurke oan 'e kostuums, de buorden komme by de dyk... Hâld ek yn 'e fakânsje dus dizze website yn 'e gaten!

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert