kaarten

Saaklik netwurk De Parren

Woansdei 5 augustus

Saaklik netwurk De Parren

Under lieding fan Rients Schuddebeurs, direkteur fan ús haadsponsor Rabobank It Hearrenfean-De Gordyk, is troch it bestjoer fan it Iepenloftspul Jorwert it saaklik netwurk De Parren opsetten. It netwurk bestiet út bedriuwen dy't it Iepenloftspul Jorwert stypje. Sjoch foar mear ynfo by 'stipers'.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert