Reservedata foarstellingen

Tiisdei 19 septimber

Reservedata foarstellingen

Oant no ta binne alle foarstellingen gewoan trochgien op de plande jûn.
Mocht in foarstelling net trochgean fanwegen de waarsomstannichheden, dan fine jo hjir de data fan de reserve jûnen

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert