kaarten

Piets Weer út Jorwert wei

Sneon 22 septimber

Piets Weer út Jorwert wei

Freedtejûn 21 septimber wie Piet Paulusma yn 'e Notaristún om opnames te meitsjen foar syn waarberjocht. De útstjoering is hjir werom te sjen. 

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert