kaarten

LC: Iepenloftspul leeft ook weer in Jorwert zelf

Snein 16 augustus

LC: Iepenloftspul leeft ook weer in Jorwert zelf


Jorwert – Het Iepenloftspul Jorwert is helemaal terug in Jorwert. De financiële zorgen voorbij, een nieuw bestuur met een Jorwerter voorzitter en vorig jaar drie Gouden Gurbes voor ‘Jou my wjukken’, de tweede voorstelling onder de jonge regisseur Tjerk Kooistra.

De spirit zit er weer in. Nieuwbakken voorzitter Harry Kaspers merkt het aan alles: meer vrijwilligers, geen klachten meer uit het dorpover geluidsoverlast en een spelersgroep met meer talentvolle jongeren dan in jaren het geval is geweest. Dat laatste met dank aan het Berne-iepenloftspul Easterwierrum.

Het is nog twee weken voor de première van ‘Tuskentiid’, het stuk dat regisseur Tjerk Kooistra en Jan Schotanus samen schreven, met in het achterhoofd de succesvolle film ‘Alles is liefde’.‘Tuskentiid’ speelt zich af rond Sinterklaas. Maar als tegenwoordig in december de blaadjes nog aan de bomen zitten, kun je in augustus en september een stuk best in de Sinterklaastijd laten spelen, vindt Kooistra. ,,It giet eins oer minsken fan no. Oer ús tiid, wêryn alles mar troch giet. Dan fregest dysels ôf: is dit alles? Libje ik wol? In soart fan midlifecrisis.”

Iedereen is druk met toen en straks en vergeet intussen het pluk de dag. In ‘Tuskentiid’ gaat het om zes soorten relaties.En daarom heen cirkelt Eddy, een rol van van Gouden Gurbe-winnaar Wybo Smids. Hij husselt mensen door elkaar. ,,Hy narret en stikelt. It giet him derom, dat it krekt net goed giet”, zegt Kooistra. ,,Hy hat in duvelse kant.” Maar een echte slechterik is Eddy niet. Voor Kooistra moet het publiek altijd een beetje sympathie voor een personage kunnen blijven voelen.

De muziek speelt voor het eerst sinds jaren een ondergeschikte rol in Jorwert. Een gezongen Sinterklaasliedje enwat ondersteunende muziek op band, daar houdt het mee op. ,,Jo moatte net altyd itselde resept meitsje. Minsken sizze faak: ik hoopje dat it like moai wurdt as ferline jier. Mar ik tink dan: ik hoopje dat jimme jimme wer krekt sa goed fermeitsje.”

Om de puntjes op de i te zetten wordt de laatste periode vijf keer per week gerepeteerd. Vier avonden van half acht tot half elf en een hele zaterdag.Het decor van chocoladeletters is klaar, de kostuums zijn beschikbaar. Wie in de notaristuin een uur naar een repetitie kijkt, wordt gegrepen door het enthousiasme van Tjerk Kooistra en de inzet van de spelers. Wybo Smids geniet zichtbaar van zijn rol als onruststoker.,,Ik moast der hiel bot yn groeie. Mar it is wol de meast útdagende rol dy’t ik oait dien ha.”

Nog even over de kaartverkoop. Zakelijk leider Immie Jonkman is niet ontevreden. Er zijn inmiddels ruim 2000 van de 5500 kaarten afgezet en daarmee zit men iets hoger dan vorig jaar twee weken voor de première. De tijd dat het Iepenloftspul Jorwert al in de voorverkoop bijna uitverkocht raakte, is voorbij. Het komt nu op de mond-tot-mondreclame aan. Bij ‘Jou my wjukken’ leidde dat tot extra voorstellingen. En als de voortekenen uit de repetitie niet bedriegen, wordt ‘Tuskentiid’ in elk geval een stuk met een hoop verrassingen.

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert