kaarten

Kaartferkeap giet los op 12 juny om 10.00 oere

Tongersdei 10 juny

Kaartferkeap giet los op 12 juny om 10.00 oere

Set it yn jimme aginda: sneontemoarn 10.00 oere giet de kaartferkeap foar ús foarstelling #freonen?! iepen!
It is op dit stuit fansels noch net allegearre sa as foar it corona-tiidrek en wy folgje de rjochtlinen fan it RIVM. Dêrom binne der dit jier yn earste ynstânsje de helte minder kaarten beskikber as foargeande jierren. It soe fansels kinne dat dit yn ‘e rin fan de tiid noch útwreide wurde kin. Mar as jo wis wêze wolle fan kaarten, advisearje wy jo om net te lang te wachtsjen mei it bestellen.
© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert