Jorwert ek op !UIT Leeuwarden, 1 septimber

Freed 30 augustus

Jorwert ek op !UIT Leeuwarden, 1 septimber

It iepenloftspul fan Jorwert stiet no snein, 1 septimber, ek op de UITmarkt yn de Ljouwerter Prinsetún. Wa't de klimwand bedwinge kin en de klok liedt, krijt net allinich in par, mar makket ek noch ris kâns op twa frijkaarten foar 'De Kloklieder fan Nij Daam'. En ha je noch gjin kaarten? Kom dan snein nei Ljouwert, want dêr ferkeapje we ek de tagongsbewizen!

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert