It lêste applaus hat klonken foar #Maten

Snein 1 oktober

It lêste applaus hat klonken foar #Maten

Justerjûn spilen wy ús lêste foarstelling fan #Maten. Wer in prachtige jûn mei ek wer in útferkochte tribune.
Wy hawwe mei syn allen ûntsettend genoaten fan de ôfrûne tiid. Wy wolle graach it publyk, frijwilligers en alle oaren dy't fierder belutsen wiene by de foarstelling # Maten betanke.
Fan hjoed ôf wurdt al it moais wer opromme troch de minsken fan de technyk en fan de bouploech.
Sukses allegearre.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert