kaarten

Iepenloftspul ek foar minder goed hearrenden

Tongersdei 29 augustus

Iepenloftspul ek foar minder goed hearrenden

It Iepenloftspul Jorwert is no ek goed te folgjen foar minsken dy’t minder goed hearre. Foar harren hat it Iepenloftspul spesjaal koptelefoans beskikber wêrtroch se de foarstelling dochs goed folgje kinne.

It Iepenloftspul hat dat organisearre, omdat bliken die dat in oantal minsken net mear nei Jorwert kaam, omdat harren gehoar minder waard. It Iepenloftspul Jorwert wol lykwols álle minsken de mooglikheid biede om De Kloklieder fan Nij Daam en takomstige stikken sjen en hearre te kinnen. En dat kin mei dizze oplossing.

 

 

 

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert