kaarten

FryslânDOK oer Vlaskamptunen

Freed 11 april

FryslânDOK oer Vlaskamptunen

Snein 13 april is yn FryslânDOK it twadde diel fan de dokumintêre oer Vlaskamp-tunen te sjen. De Notaristún yn Jorwert is ek oanlein nei in ûntwerp fan Gerrit Vlaskamp (1834-1906). Ferline jier waarden yn de iepenloftspul-tiid opnames makke. De dokumintêre is te sjen op Omrop Fryslân, om 17:00, 18:10 en dêrnei alle oeren. It earste diel is hjir werom te sjen.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert