kaarten

Foarstelling sneon 27 sept. begjint 20.00 oere

Moandei 22 septimber

Foarstelling sneon 27 sept. begjint 20.00 oere

De foarstelling fan sneon 27 septimber set om 20.00 oere útein! Dat is in heal oere earder as dat op it tagongsbewiis stiet. It stek fan de Notaristún giet om 19.30 oere iepen.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert