Foarsis de winners fan de Gouden Gurbes en win!

Snein 2 oktober

Foarsis de winners fan de Gouden Gurbes en win!

Sneon 8 oktober is it wer sa fier: de útrikking fan de Gouden Gurbes yn De Harmonie yn Ljouwert. Dizze troch de LC yn it libben roppen prizen foar iepenloftspullen wurde foar de fyfde kear útrikt. 

Wa't de winners goed foarseit, kin frijkaarten foar it nije iepenloftspulseizoen winne. Klik hjir foar de aksje.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert