Ekstra foarstelling op 20 septimber

Woansdei 9 augustus

Ekstra foarstelling op 20 septimber

Op dit stuit binne der noch mar in pear kaarten beskikber foar de lêste jûnen. Dêrom hawwe wy besletten om der in ekstra foarstelling yn te smiten: ek op woansdei 20 septimber bist fan herte wolkom.

Bestel no gau dyn kaarten, want it giet echt hiel hurd.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert