kaarten

Ek it Frysk Deiblêd is entûsjast oer ús stik

Tiisdei 27 augustus

Ek it Frysk Deiblêd is entûsjast oer ús stik

'Alles mei inoar is de Kloklieder fan Nij Daam gewoan in moaie ynnimmende foarstelling', skriuwt it Frysk Deiblêd dizze wike yn har resinsje. De folsleine, moaie resinsje fine jo ûnder nijs / knipsels.

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert