kaarten

Corona-maatregels by de foarstellingen

Moandei 19 july

De foarstellingen yn septimber sille plakfine ûnder de op dat stuit jildende corona-maatregels. Op dit stuit betsjut dit dat jo allinnich tagong jûn wurdt mei in jildich faksinaasjebewiis, of in negative PCR-test fan op syn meast 24 oeren âld (en fansels it troch jo oanskafte tagongsbewiis). As dit tsjin dy tiid fan de foarstellingen oars wurdt, dan sille wy de maatregels oanpasse oan de dan jildende corona-foarskriften. 

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert