kaarten

Alle foarstellings útferkocht!

Woansdei 19 septimber

Alle foarstellings útferkocht!

Hoe spitich ek foar de minsken dy't De Goede, de Minne en de Lillike noch net sjoen ha, mar alle foarstellings binne útferkocht! We spylje noch trije kear en wy ha der nocht oan. Foar dyjingen dy't noch kaarten ha, graach oant jûn, freed of sneon. Foar elkenien dy't al west hat, of krekt te let wie: graach oant takom jier!

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert