3,9 en 10 september útferkocht!

Tongersdei 1 septimber

3,9 en 10 september útferkocht!

Nei in tige slagge, útferkochte, premjêre, woansdei 31 augustus, binne no ek sneon 3, freed 9 en sneon 10 september útferkocht. Ek de oare jûnen gean snel! Wêz der gau by... Oant sjen yn Bohemia!

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert