kaarten

Try-outs

Tongersdei 1 septimber | Fotograaf: Piet Douma, PDF-grafie

Op 27 augustus spilen we de foarstelling foar it earst mei sa 'n 50 man publyk. Dêrop folge de try-out foar de minsken fan Empatec en It Fryske Gea.
Piet Douma makke wer in prachtige registraasje fan dizze moaie jûnen!

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert