Premjêre 2 septimber 2023

Sneon 2 septimber | Fotograaf: Piet Douma - PDF-grafie

Op 2 septimber gie de foarstelling # Maten yn premjêre.
It wie in prachtige neisimmerjûn en wy wolle jo de foto's net ûnthâlde fan dizze hearlike jûn.
En sis no sels de foto's fan it publyk sizze dochs genôch?

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert