Gouden Gurbe útrikking op 7 oktober yn Theater Sni

Moandei 10 oktober | Fotograaf: Piet Douma

Op 7 oktober wie de útrikking fan de Gouden Gurbes. Wy binne nominearre foar de bêste foarmjouwing en as klap op de fjoerpylk wûn Mayte Veenstra de Gouden Gurbe foar de bêste byrol. We binne tige grutsk op har en it hiele team, fan herte lokwinske!!!

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert