kaarten

Gouden Gurbe útrikking 8 oktober 2021

Moandei 8 novimber | Fotograaf: Piet Douma

Op 8 oktober fûn de útrikking van de Gouden Gurbes plak yn de steateseal fan it provinsjehûs. Wy wiene nominearre foar de bêste haadrol, de bêste foarmjouwing en it bêste stik. Uteinlik hat Skelte Anema de Gouden Gurbe foar de bêste haadrol yn ûntfangst nimme meie. En waard ús foarstelling #freonen?! útroppen ta bêste stik. Wy binne hjir tige bliid mei!!

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert