De foarstellingen sille plakfine ûnder de op dit stuit jildende coronamaatregels. Jo hawwe neist jo tagongsbewiis in Coronatoegangsbewijs (QR-koade) nedich. Klik hjir foar mear ynformaasje.

Hjir kinne jo de kaarten bestelle foar de foarstelling #freonen?!, ek as jo Freon of Rabolid binne.
Jo koartingen wurde automatysk ferwurke.
Ek de kaarten foar de bedriuwsjûn (saaklik) kinne hjir besteld wurde.
  • As Freon kinne jo foar elke jûn (útsein de Bedriuwsjûn) kaarten keapje.
  • As lid fan de Rabobank kinne jo kaarten keapje foar de foarstelling fan tiisdei 7 septimber of woansdei 8 septimber.
  • De bedriuwsjûn is op tongersdei 16 septimber.
De kaarten foar de reguliere foarstellings kostje € 24,50.
De kaarten foar de bedriuwsjûn kostje € 65,00 (eks btw).

Persoanlike ynformaasjeFreon wurde


Freonen krije 10% koarting (€ 2,45 per kaart) op de reguliere kaartpriis, foar maksimaal 10 persoanen. Freonen ûntfange in poster mei in lytse ferrassing. Freon wurde kostet € 25,- per jier. Oant jo opsizze bliuwe jo lid.

Wolle jo Freon wurde?


Bestelling


Datum foarstelling
Oantal kaarten
Koartingskoade
Rabo-leden/Freonen

Jo krije de kaarten per e-mail(s) mei unike koade(s). Dizze koade(s) nimme jo mei nei de Notaristún. By de kassa wikselje jo de koade om foar de tagongskaart.

Wolle jo graach per kaart in e-mail ûntfange? Set dan ûndersteand finkje efkes út.

Ja, ik wol graach meardere kaarten kombinearje.

Ite foarôfWolle jo foar de foarstelling lekker ite? Boek dan in arranzjemint foar € 19,75 de persoan ekstra.
Wêr: Kafee Herberch Het Wapen van Baarderadeel
Tiid: Fan 18:00 oere ôf
Mearpriis: € 19,75 de persoan

Ja, ik wol foarôf ite (mearpriis € 19,75 de persoan).

Bank kar


Jo bank

Ha jo al kaarten besteld, mar binne jo dizze kwyt rekke,
dan kinne jo se hjir nochris opfreegje.