1972 - Yn 't eibertsnÍst

Meiwurkers

Namme Funksje
Oebele van Zuiden ynstekker
Johannes Monsma dŻns
Jan Hallema kaartferkeap
Rommert Boonstra kaartferkeap
Gais Meinsma - Greydanus bestjoer