1965 - Tūkelteammen om Amor

Foar haadpersoanen Francesca en Alberto bringt de leafde in protte tûkelteammen mei. In fleurich, lichtfuottich stik