1965 - Tûkelteammen om Amor

Foar haadpersoanen Francesca en Alberto bringt de leafde in protte tûkelteammen mei. In fleurich, lichtfuottich stik