1997 - Oliver!

Nei de roman 'Oliver Twist' fan Charles Dickens. It weesjonkje Oliver wurdt ferkocht oan in begraffenisûndernimmer. Hy naait út en komt yn 'e hannen fan boeven en heelders. Troch in wûnderbaarlik tafal wurdt er rêden troch in boargerman dy't syn pake blykt te wêzen.