1962 - In dream yn 'e simmer

Ěn dream yn 'e simmer - aerdich simmerjouspul

(LC argyf)
...

lês fierder »


Dream yn é simmer yn notaristún to Jorwert

(LC argyf)
...

lês fierder »


Stik fan W Duba yn iepenloft Jorwert

(LC argyf)
...

lês fierder »