1954 - De klokken fan Jorwert

Spilers

Bauke de Vries
Ruurd Ringnalda
Swaantsje Hellinga-Bergsma
Henk Kingma
Griet van Zuiden
B. Siderius
Ype Blijstra
S. Dijkstra-vd Veen
Johannes Adema
Y. Faber - Greydanus
Gais Meinsma - Greydanus
A. Visser-de Vries
Gjalt Huizinga
Wytske Greydanus
Y.A. Bouma-Greydanus