Simmerstop

Moandei 8 july

Nei in protte wiken fan repetysje is it tiid foar de simmerstop. De kommende trije wiken sil it in stik rêstiger wurde ûnder de parrebeam yn 'e notaristún. Dizze foto's binne fan de preview dy't foar de eigen meiwurkers hâlden is. De foto's binne makke troch Piet Douma fan PDF-Grafie.

« werom