In ympresje fan de famylje Bellier

Tiisdei 28 augustus

Piet Douma hat sneon by de repetysje in pear prachtige foto's makke. 
 


De famylje Bellier

Fotograaf: Piet Douma

Foto's makke op de repetysje fan 25 augustus.

« werom