EKSTRA FOARSTELLING!

Freed 9 septimber

Wy wiene folslein útferkocht foar reguliere foarstellingen, mar der is in ekstra foarstelling bykommen!

Woansdei 21 septimber!!! Der binne ek noch kaarten foar de 15e (in kompleet fersoarge jûn mei hapkes en drankjes foar € 36,30).

« werom