Jorwert wil weer 'doarpsiepenloftspul' zijn


JORWERT - Het slotbeeld van het Jorwerter iepenloftspul van dit jaar belooft veel, gelet op de titel 'Alles út'. In de film 'The full monty' uit 1997 gaan de mannelijke amateur-strippers aan het eind helemaal uit de kleren. Of dat op de frisse septemberavonden in de Jorwerter notaristuin ook gebeurt, wil zakelijk leider Immie Jonkman vooraf niet prijsgeven. Liever bouwt ze de spanning op als bij een echte stripact. "Wat it witte wol moat mar in kaartsje keapje." De slotvoorstelling op 19 september is alleen voor vrouwen. Deze ladies night wekt verwachtingen, maar Jonkman houdt zich ook hierover op de vlakte: "Wy wolle seker wat ekstra's dwaan en dêr ha wy wol wat ideeën oer." De Jorwerter ploeg, met 21 spelers in 38 rollen, is druk aan het repeteren voor de voorstelling. Het wordt de laatste onder leiding van regisseur Romke Toering, die al sinds 1975 van de partij is. Iepenloftspul Jorwert gaat op zoek naar een nieuwe regisseur, het liefst voor een aantal jaren. Het is een overgangsjaar voor Jorwert, aldus Jonkman, die zelf ook nieuw is in de organisatie. De stichting wil het evenement weer in dorpse sfeer en proporties terugbrengen. "Minder oerstallige omballingen" zoals Jonkman het noemt. Geen speciale bussen of treinhaltes dus. En meer overleg met de inwoners van Jorwert, bij voorbeeld over de verkeersdrukte. "Je moatte wer it gefoel hawwe dat it in doarpsiepenloftspul is. En dat doarp hjit dan tafallich Jorwert", aldus voorzitter Jan van der Weij. Getalsmatig wordt er een stapje teruggedaan. Vorig jaar leed Jorwert verlies, doordat in plaats van de 8.000 begrote bezoekers zo'n 6000 mensen kwamen kijken. Dit jaar is er in de begroting uitgegaan van 5000 bezoekers. Bij de tien voorstellingen die in de losse verkoop gaan is ruimte voor 6000 mensen: per keer 600 zitplaatsen, tegen 750 vorig jaar. De tribune wordt wat kleiner opgebouwd." Sa hawwe de minsken ek wer mear it idee dat se yn in tún sitte," aldus voorzitter Van der Weij. De kaarten worden dit jaar niet telefonisch verkocht, maar bij voorverkoopadressen en via Internet. Sinds 1 juni zijn er 1500 kaarten verkocht. 'Alles út', waarvoor Jan Schotanus de Friese tekst maakte, is een bewerking van de beroemde filmkomedie 'The full monty' van Peter Cattaneo uit 1997. Het verhaal gaat over ontslagen staalarbeiders in Sheffield, die een stripshow organiseren om hun zelfrespect te herwinnen. De film deed het goed, de musicalversie die ervan werd gemaakt minder. Liederen komen er in Jorwert niet aan te pas. Er zit wel muziek onder de voorstelling, maar die wordt niet 'live' gebracht. Een opvallend visueel element zijn de voortdurende projecties, in de grote raampartijen van het door Ekko de Bakker ontworpen decor. Met behulp van zo'n projectie wordt bij de slotscène het beeld omgedraaid: op het scherm zijn joelende vrouwen te zien, die uit hun dak gaan bij de stripact. "En hooplik sit it publyk dan oan twa kanten te juichen, dus ek it echte publyk op de tribune," aldus Jonkman.
Leeuwarder Courant - 2006-07-13