Jorwert is lang niet altijd uitverkocht


JORWERT - De kaartjes worden te duur, het publiek heeft het wel gezien met steeds groter en steeds mooier, kortom het iepenloftspul van Jorwert is over zijn hoogtepunt heen. Het gerucht gonst al een poosje in de kringen van iepenloftspulbezoekers. Volgens organisator Klaas Toering klopt er niets van. Voor de laatste drie voorstellingen zijn in totaal nog tweehonderd kaartjes over, maar volgens Toering is dat niets bijzonders. De afgelopen vier, vijf jaar is Jorwert geen enkele keer helemaal uitverkocht geweest. De mare dat Jorwert altijd uitverkocht is, ontstond een aantal jaren geleden toen bij 'Brassed Off' en 'Oliver' de belangstelling bijna twee keer zo groot was als er aan kaarten beschikbaar was. Volgens Toering hangt de belangstelling in hoge mate samen met wat er wordt gespeeld. 'Op hoop fan segen', dat was onmiddellijk na de bekendmaking al duidelijk, hoorde niet bij de stukken die op voorhand uitverkocht zouden raken. Toering kan zich voorstellen dat mensen €23 veel geld voor een amateurvoorstelling vinden. ,,Mar wy krije gjin sint subsydzje. Ast ynvestearst, moat dat jild wol wer boppe wetter komme. Dy nije tribune kostet, moatst mar rekkenje, €2 per plak. Dy kar ha wy makke. Dat is mei it dekor ek sa. It publyk siet no oan twa kanten. Dan moatst foar de beljochting in hiele stellaazje yn 'e midden meitsje en dat is djoer. De minsken wurdearje dat. Se sjogge net allinne nei it jild, wat se te sjen krije is folle belangriker. Dat is yn De Harmonie ek sa. De djoerste foarstellingen binne faak it earst útferkocht.''
Leeuwarder Courant - 2004-09-14