50ste Iepenloftspul Jorwert bewerking van Shakespe


Jorwert – Het vijftigste iepenloftspul volgend jaar in Jorwert heeft als titel ‘Lit ús spylje, Shakespeare’. Het stuk is een bewerking van de film Shakespeare in Love van Tom Stoppard en Mark Norman, vertaald door Jan Schotanus en bewerkt door Jan Schotanus en Romke Toering. De kostuums worden ontworpen door Liedwien van der Veer. Het decor is van Durk Kramer en de regie is opnieuw in handen van Romke Toering. Het omvallen van de Jorwerter kerktoren op 25 augustus 1951 is de basis geweest voor het openluchtspel. Toen de toren twee jaar later weer overeind stond, hebben de Jorwerters als dank voor de inzet van alle mensen die geholpen hadden, een toneelstuk opgevoerd in de tuin van notaris Van der Hem. Het gouden jubileum wordt op verschillende manieren gevierd. Op zaterdag 23 augustus 2003 wordt op feestelijke wijze het ontstaan van het iepenloftspul herdacht. Er wordt onder meer een muziekstuk opgevoerd dat speciaal voor de gelegenheid is gecomponeerd. Samen met de dorpsbewoners wordt een kunstwerk gemaakt, met als thema ‘Jorwert en voordragen’. Ten slotte wordt er een boek gepubliceerd met verhalen, anekdotes, feiten en foto’s over het iepenloftspul. Het boek wordt op 23 augustus gepresenteerd.
Friesch Dagblad - 2002-12-24